Με αυτό το τρόπο πλημμύρισαν άλλα 80 χιλ. στρέμματα φτάνοντας τα 280.000 στρ. και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χωριό εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους μετά και τη συνεχιζόμενη αύξηση στη στάθμη των νερών του ποταμού.