Σε λειτουργία τέθηκε, στην Αρχαία Ολυμπία, το Ιστορικό Αρχείο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Καλύπτει τη χρονική περίοδο από τη διεκδίκηση μέχρι και την ολοκλήρωση της διοργάνωσης των Αγώνων.

Περιλαμβάνει πλούσιο έντυπο, οπτικοακουστικό και ψηφιοποιημένο υλικό, καθώς και επίσημα αντικείμενα των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Το έργο της δημιουργίας του Ιστορικού Αρχείου ΑΘΗΝΑ 2004 χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με δωρεά της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό, ενώ την υλοποίηση ανέλαβε η προς τούτο ιδρυθείσα μη-κερδοσκοπική εταιρεία «Ιστορικό Αρχείο ΑΘΗΝΑ 2004».

Το Αρχείο απευθύνεται στη συλλογική μνήμη και γίνεται χρήσιμο εργαλείο για το μελετητή του μέλλοντος, αποτελώντας έτσι την κατακλείδα, 10 χρόνια μετά, των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Το Αρχείο είναι η ιστορική βιβλιοθήκη των Αγώνων.

Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας και λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού δεσμού της χώρας με τον θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων, στην περίπτωση του ΑΘΗΝΑ 2004, έγινε δεκτό τα αρχεία να παραμείνουν στην χώρα μας, εντασσόμενα, έτσι, στο ευρύτερο αποτύπωμα της Ολυμπιακής ιστορίας.

Τι μπορεί κανείς να δει στο αρχείο:

Ο «χώρος αρχειακών εκθεμάτων» φιλοξενεί πρωτότυπα αντικείμενα αντιπροσωπευτικά και χαρακτηριστικά των Αγώνων του 2004, τοποθετημένα ανά θεματική ενότητα. Αυτό επιτρέπει στον επισκέπτη αλλά και το μελετητή να έχει άμεση οπτική επαφή με αυθεντικά αντικείμενα και σύμβολα των Αγώνων.

Θεματικές ενότητες εκθεμάτων:

• Ολυμπιακής Δάδας και Λαμπαδηδρομίας με σχετικό υλικό εικόνων, φωτογραφιών, πόστερς.
• Ολυμπιακών Μεταλλίων με σχετικές εικόνες και φωτογραφίες.
• Τελετών Έναρξης και Λήξης με φωτογραφίες και υλικό.
• Παρουσίαση αρχείου αντιπροσωπευτικών Σχεδίων Λειτουργιών Εγκαταστάσεων, φυσικών σχεδίων αλλά και πλήρης ηλεκτρονική σειρά με χρήση Panel TV.
• Επιλεγμένων Αυθεντικών Ολυμπιακών Προϊόντων.
• Επιλεγμένου αναμνηστικού συλλεκτικού υλικού, με χαρακτηριστικές καρφίτσες πέτου (pins) και άλλα αντικείμενα.
• Mασκότ και Εικονογραμμάτων Αθλημάτων.
• Έκθεσης/ανάδειξης αρχειακού υλικού Επικοινωνίας, Εικόνας & Ταυτότητας (επίσημες αφίσες, μηνύματα Αγώνων, Εικονογράμματα, Εικόνα Αγώνων, κλπ).
• Παρουσίασης Στολής Αγώνων Προσωπικού και Εθελοντών.
• Panel TV με τροφοδότηση επιλεγμένου οπτικοακουστικού υλικού.